Obochody 73. Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Sonnenburg

2018-01-27