Okres urlopowy w Konsulacie

2014-07-14

Czynny telefon: 512 388 824. 

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Ambasadą Wielkiego Księstwa Luksemburg w Warszawie

Tel.:   +48 22 507 86 50;  E-mail: varsovie.amb@mae.etat.lu